Panter XXVI, TC City hall
Adresa:
Požeška 79, Beograd
Telefon:
011/3540-851
Radno vreme:
Pon. petak 8-20, 
Subota 8-16, 
Nedelja - ne radi.